Mias OC spol. s r.o. získala dotaci na projekt s názvem Inovace v Mias OC

intro image

Popis projektu

Projekt je zaměřen na inovaci výrobního procesu, která vede ke zvýšení obratu firmy a zavedení funkcí a postupů do výroby, a také inovaci výrobkovou (1 inovovaný a 1 zcela nový výrobek). Inovace procesní a inovace výrobkové jsou provázány. Díky inovaci procesní, kdy dojde k pořízení nové výrobní technologie (velkoplošné dělící pily a automatické olepovačky hran), bude možné zavedení výroby i dvou nových výrobků (akustické skříně s perforovanými akustickými dveřmi a odhlučněné telefonní kóje.

Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíle projektu

Cílem projektu je zavedení inovace výrobního procesu prostřednictvím pořízení nové technologie (velkoplošná dělící pila, olepovačka hran), která umožní výrobu nových a inovovaných produktů a zvýší objem výroby současné. Procesní inovace byla zajištěna vlastním vývojem ve spolupráci s vysokou školou (Mendelova univerzita Brno). Dalším cílem je zavedení výroby jednoho inovovaného výrobku (akustické skříně s perforovanými akustickými dveřmi kategorie útlumu C s využitím materiálu akustik +) a jednoho zcela nového výrobku (odhlučněné kóje na telefonování s materiálem Recytex a kategorií útlumu A do velkoplošných kanceláří typu Open Space. Prototypy vznikly na základě vlastního vývoje žadatele, měření vlastností potom ve spolupráci s firmou SONING Praha, a.s. a Mendelovou univerzitou Brno.

Termín realizace projektu

Termín realizace projektu je od 01. 10. 2017 do 01. 06. 2018. Na základě uskutečněného výběrového řízení a podepsané kupní smlouvy zajišťuje dodávku velkoplošné dělící pily a automatické olepovačky hran TEKMA, spol. s r. o.

Další aktuality

Další články