Kontejnery jsou navržené pro okamžitý přístup k osobním věcem