Ochrana oznamovatelů

Interní oznamovací systém

Umožňujeme podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. na ochranu oznamovatelů přes vnitřní oznamovací systém.

Příslušná osoba: Bc. Příhodová Ludmila

Ústní podání: 539 43 Krouna 322

Elektronické podání: whistleblowing@miasoc.cz

Telefonické podání: +420 469 613 362

Externí oznamovací systém

Oznámení lze podat i pomocí webových stránek Ministerstva spravedlnosti České republiky.

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Vyloučení

Vylučujeme příjem oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.