Jsme přední český výrobce nábytku

Již 30 let patříme k předním českým výrobcům nábytku. Dodáváme vlastní řešení kancelářských a komerčních interiérů do mnoha významných firem v Česku a v zahraničí. Náš sortiment obsahuje ucelenou nabídku typových řad. Jedná se o standartní nábytek pro referentská pracoviště, velkoplošné kanceláře, call centra, mobilní a variabilní pracoviště a recepce. Součástí naší nabídky je také elegantní nábytek pro top management. Naše komplexní portfolio produktů doplňuje sortiment skupiny předních evropských výrobců sedacího nábytku - Dauphin HumanDesign® Group. Jsme exkluzivním partnerem této skupiny pro český trh.

1990
Timeline
1990
Timeline
1991
Timeline
1992
Timeline
1993
Timeline
1994
Timeline
1995
Timeline
1996
Timeline
1997
Timeline
1998
Timeline
1999
Timeline
2000
Timeline
2001
Timeline
2002
Timeline
2004
Timeline
2005
Timeline
2006
Timeline
2007
Timeline
2008
Timeline
2009
Timeline
2010
Timeline
2011
Timeline
2012
Timeline
2013
Timeline
2014
Timeline
2015
2023

Založení společnosti ROVI s.r.o. s předmětem činnosti Kovářská výroba. 5 pracovníků, dosažený obrat 3 miliony Kč.

Nákup výrobní haly a zahájení výroby kancelářského nábytku. Vyvzorování a zahájení výroby prvního typu kancelářského stolu s kovovou konstrukcí. Program nesl název Stella Rovi, 10 pracovníků. Roční obrat 30 miliony Kč.

Sériová výroba kancelářského nábytku Stella Rovi. V listopadu 1992 byla podepsána Smlouva o spolupráci a do společnosti vstoupil zahraniční partner, společnost Schärf GmbH. Roční obrat 46 mil. Kč.

Ustavení společného podniku Schärf-ROVI s.r.o. Krouna. Byla zahájena výroba stolového systému Euro Office jako první výrazný výsledek vstupu strategického partnera. Byla také zahájena výroba programu Konference Office. 15 zaměstnanců. Roční obrat 57 milionů Kč.

Výstavba nové výrobní haly a administrativních prostor v Krouně, zvětšení výrobní plochy o 2200m2, v prosinci byl zahájen provoz na celkové ploše 3 500 m2. 25 zaměstnanců. Roční obrat 120 milionů Kč

Byl rozšířen výrobní program o nové řady: Ergo 100, Ergo Boss, Secur a Capri. V květnu byla dokončena administrativní budova společně s výstavní plochou výrobků společnosti. Také byla překročena hranice „malé“ společnosti, tzn. počet 25 zaměstnanců. Roční obrat: 157 milionů Kč

Rozšíření výrobního programu o EURO 2000 a SAN-REMO. Roční obrat 218 mil. Kč

Zahájena výroba nového ekonomického výrobního programu ETK Office. Roční obrat 230 mil. Kč

Zahájena výroba nového stolového programu Falco Office a nových skříní Značky Cargo. V červnu obdržela firma certifikát o nezávadnosti výrobků dle ČSN 49-0030. Roční obrat společnosti 209 mil. Kč

Zpracování knihoven pro podporu prodeje v systému ARCON. Roční obrat 208 mil. Kč

Ustavení dozorčí rady společnosti. Zahájení výroby nové řady No Limits a také převzatého systému paravanů s hliníkovými profily od francouzské firmy Meyer. Roční obrat 197 mil. Kč

Zahájena výroba stolového systému Value. Zavedení nového informačního systému K2 ve společnosti. V červnu byla založena dceřiná společnost SITAG Česká republika. V říjnu společnost získala certifikát „EKOLOGICKY ŠETRNÝ VÝROBEK“. Roční obrat 212 mil. Kč

Zahájena výroba ekonomického nábytkového systému Classic Office. Instalace kompletní technologie pro výrobu dřevotřískových dílců a rozšíření výrobních prostor. V květnu společnost získala certifikát ISO 9001:2001

Vybudování nového skladu velkoplošného materiálu. Dále byly zakoupeny 2 nové NC stroje (olepovačka hran SCM a formátovací pila SCM).

Změna názvu společnosti Schaerf-Rovi na Samas Česká republika spol s r.o.

Získání certifikátu ISO 14001:2005

Získání certifikátu OHSAS 18001:1999

Rozšíření výrobních prostor dceřiné společnosti Samas Chair Components s.r.o.

Obdrželi jsme značku „Česká kvalita NÁBYTEK“

Odkup obchodního podílu firmy od německého vlastníka v režimu MBO. Prodej dceřiné společnosti MiRa chairs s.r.o. (Samas Chair Components s.r.o. ) v režimu MBO. Změna názvu společnosti na Mias OC spol. s r.o.

Založení skupiny office concept. Uzavření exkluzivního partnerství pro český trh se skupinou výrobců kancelářského sezení Dauphin HumanDesign® Group. Vstup na německý trh a obnovení spolupráce na slovenském trhu.

Zisk německého certifikátu GS Zeichen. Rekonstrukce showroomu v Praze.

Nákup olepovacího stroje BIESSE EDGE

Nákup frézovací, vrtací a olepovací CNC Biesse Rover 1950 G Edge

Vydání dat pro podporu prodeje a plánování do programu pCon

Jsme a chceme být
součástí přírody

„V naší společnosti klademe velký důraz na to, aby naše výrobky byly vyrobené z kvalitních a odolných materiálů a zároveň byly šetrné k živnotímu prostředí.


Při výrobě našeho kancelářského nábytku používáme technologie a metody, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Toto dokládá získané ocenění Ekologicky šetrný výrobek vydaný Ministerstvem životního prostředí. Tímto zaručujeme, že naše výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí v celém svém životním cyklu, tj. od jeho výroby, přes jeho používání až po jeho likvidaci.


Od roku 2015 jsme držiteli certifikátu ISO 14001.


Uvědomujeme si, že musíme zachovat naši přírodu i pro budoucí generace, proto se aktivně podílíme na obnově okolní krajiny. V roce 2021 jsme realizovali projekt výsadby zeleně a obnovu remízu v naší obci Krouna.

"Dejte svým pracovištěm najevo nejen svoji úspěšnost, ale i svůj postoj k udržitelnosti našeho světa"

Ochrana oznamovatelů

Interní oznamovací systém

Umožňujeme podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. na ochranu oznamovatelů přes vnitřní oznamovací systém.

Příslušná osoba: Bc. Příhodová Ludmila

Ústní podání: 539 43 Krouna 322

Elektronické podání: whistleblowing@miasoc.cz

Telefonické podání: +420 469 613 362

Externí oznamovací systém

Oznámení lze podat i pomocí webových stránek Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Podat oznámení

Vyloučení

Vylučujeme příjem oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.